TIN MỚI
Home / TOÁN 6 / Số học 6 / Tập hợp các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên

1.Khái niệm.

– Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a.

– Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N.

– Tập hợp các số tự nhiênkhác 0 được kí hiệu là N*.

– Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên:

          + Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia.  Trên hai điểm trên tia số, điểm ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn.

          + Nếu a < b và b < c thì a < c.

          + Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất, chẳng hạn số tự nhiên liền sau số 2 là số 3; số liền trước số 3 là số 2; số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liên tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị.

          + Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không  có số tự nhiên lớn nhất.

          + Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

2.Ghi số tự nhiên: Có nhiều cách ghi số khác nhau:

– Cách ghi số trong hệ thập phân: Để ghi các số tự nhiên ta dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.

+ Kí hiệu:  chỉ số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b. Viết được

           chỉ số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng trăm là a, chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c. Viết được

– Cách ghi số La Mã: có 7 chữ số

Kí hiệu I V X L C D M
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10 50 100 500 1000

+ Mỗi chữ số La Mã không viết liền nhau quá ba lần.

+ Chữ số có giá trị nhỏ đứng trước chữ số có giá trị lớn làm giảm giá trị của chữ số có giá trị lớn.

– Cách ghi số trong hệ nhị phân: để ghi các số tự nhiên ta dùng 2 chữ số là : 0 và 1.

– Các ví dụ tách một số thành một tổng:

          Trong hệ thập phân: 6478 = 6. 103 + 4. 102 + 7. 101 + 8. 100

          Trong hệ nhị phân: 1101 = 1. 23 + 1. 22 + 0. 21 + 1. 20

Bình luận

Bình luận

Thông tin Admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *