TIN MỚI
Home / TOÁN 6 / Số học 6

Số học 6

Tính chất các phép tính

1.Các phép tính a. Phép cộng:                   a      +        b        =  c                                    (số hạng) + (số hạng) = (tổng) b. Phép trừ:         Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì …

Đọc tiếp »